15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ДМС для иностранных граждан

ДМС для иностранных граждан

Медицинское страхование для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию и намеревающихся осуществлять или осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешения на работу или патента.

Полис добровольного медицинского страхования иностранных граждан или лиц без гражданства необходим для получения патента или разрешения на работу и безопасного пребывания в стране.

Благодаря полису вы сможете получить медицинскую помощь, если необходимость в ней возникла в результате:

 • острого заболевания;
 • обострения хронического заболевания;
 • травмы (в том числе ожога, отморожения);
 • отравления и иных состояний (заболеваний), требующих оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, по следующим видам медицинской помощи:
 • первичная медико-санитарная помощь;
 • специализированная медицинская помощь.

Условия страхования соответствуют требованиям Указания Банка России от 13 сентября 2015 г. № 3793-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления медицинского страхования в части добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности».

Одним из ключевых преимуществ предложения ВТБ Страхование является величина страховой суммы, которая превышает минимальные требования Банка России в 5 (пять) раз и составляет 500 000 рублей.

Полисы добровольного медицинского страхования иностранных граждан или лиц без гражданства ВТБ Страхование для получения патента/ разрешения на работу оформляются только на специальных бланках с водяными знаками и голограммой.

Купить полис добровольного медицинского страхования иностранных граждан или лиц без гражданства вы можете в офисах ВТБ Страхование, а так же в салонах «Евросеть», в магазинах электроники «Связной», в отделениях Почты России и в других точках продаж.

Rossiya Federatsiyasiga kelib, ishga ruxsatnoma yoki patent asosida mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan yoki amalga oshirishni mo‘ljallayotgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar uchun tibbiy sug‘urta.

Xorijiy fuqarolar yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning ixtiyoriy tibbiy sug‘urta polisi patent yoki ishga ruxsatnoma olish va mamlakatda xavfsiz yurish uchun zarurdir.

Polis tufayli siz quyidagi sabablar oqibatida tibbiy yordam olishingiz mumkin:

 • kasallikning o‘tkir turi;
 • surunkali kasallikning zo‘rayishi;
 • jarohatlar (shu jumladan, kuyish, muzlash);
 • shoshilinch va kechiktirib bo‘lmaydigan shakldagi quyidagi tibbiy yordam turlari bo‘yicha zaharlanish va boshqa holatlar (kasalliklar):
 • birlamchi tibbiy-sanitar yordam;
 • ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam.

Sug‘urta shartlari Rossiya Bankining 13 sentyabr 2015 yildagi K-3793-sonli “Rossiya Federatsiyasi hududida mehnat faoliyatini amalga oshirish maqsadida bo‘lgan xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning ixtiyoriy tibbiy sug‘urta qismida tibbiy sug‘urtani amalga oshirish tartibi va shartlariga minimal (standart) talablar to‘g‘risidagi” Ko‘rsatmasi talablariga mos keladi.

VTB Sug‘urta taklifining asosiy afzalligidan biri sug‘urta summasining qiymati bo‘lib, Rossiya Bankining minimal talablaridan 5 (besh) barobar oshadi va 500 000 rublni tashkil etadi.

VTB Sug‘urtaning patent/ishga ruxsatnoma olish uchun xorijiy fuqarolar yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning ixtiyoriy tibbiy sug‘urta polislari faqat suvli belgi va gologrammali maxsus blanklarda rasmiylashtiriladi.

Xorijiy fuqarolar yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning ixtiyoriy tibbiy sug‘urta polislarini VTB Sug‘urta idoralari, shuningdek, “Yevroset” salonlari, “Svyaznoy” elektr jihozlari do‘konlari, Rossiya Pochtasi bo‘limlari va boshqa savdo nuqtalarida xarid qilishingiz mumkin.

Суғуртаи тиббӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки ба Федератсияи Россия омадаанд ва азми амалӣ намудани фаъолияти меҳнатиро доранд ё дар асоси иҷозатнома ба кор ё патент фаъолияти меҳнатӣ доранд.

Полиси суғуртаи ихтиёрии тиббии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ барои гирифтани патент ва иҷозатнома барои кор ва будубоши бехатар дар давлат зарур аст.

Ба туфайли полис шумо метавонед ёрии тиббиро гиред, агар ба он зарурият дар натиҷаи ҳолатҳои зерин ба вуҷуд омадааст:

 • бемории шадид;
 • шиддати бемориҳои кӯҳна;
 • ҷароҳатҳо (аз он ҷумла сӯхта ва сармозанӣ);
 • заҳролудшавӣ ва дигар ҳолатҳо (бемориҳо), ки расонидани ёрии тиббиро дар намуди таъҷилӣ ва бемавқуф, аз рӯи намудҳои зерини ёрии тиббӣ талаб мекунад:
 • ёрии аввалини тиббӣ-санитарӣ;
 • ёрии тиббии махсус.

Шартҳои суғурта ба талаботҳои Дастури Бонки Россия аз 13 сентябри 2015 с. № 3793-У «Дар бораи талаботҳои минималӣ (стандартӣ) ба шартҳо ва тартиби амаликунии суғуртаи тиббӣ дар қисми суғуртаи ихтиёрии тиббии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки дар ҳудуди Федератсияи Россия бо мақсади аз ҷониби онҳо амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ қарор доранд» мувофиқат мекунад.

Яке аз афзалиятҳои асосии пешниҳоди ВТБ Суғурта бузургии маблағи суғуртавӣ мебошад, ки аз талаботи минималии Бонки Россия ба 5 (панҷ) маротиба зиёд мебошад ва 500 000 рублро ташкил мекунад.

Полисҳои ихтиёрии тиббии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ВТБ Суғурта барои гирифтани патент/ иҷозатнома барои кор танҳо дар бланкаҳои махсус бо нишонаҳои обӣ ва голограмма ба расмият дароварда мешаванд.

Полиси ихтиёрии тиббии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандиро шумо метавонед дар офисҳои ВТБ Суғурта, инчунин дар салонҳои «Евросеть», дар мағозаҳои электроникии «Связной», дар шӯъбаҳои Почтаи Россия ва дигар нуқтаҳои фурӯш харидорӣ карда метавонед.

Rusiya Federasiyasına gələn və işləmək üçün icazənin və ya patentin əsasında əmək fəaliyyətini həyata keçirən və ya həyata keçirməyə niyyəti olan xarici vətəndaşlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün tibbi sığorta.

Xarici vətəndaşlar və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin könüllü tibbi sığorta polisi ölkədə təhlükəsiz yaşamaq və işləmək üçün icazəni və ya patenti almaq üçün lazımdır.

Polis sayəsində siz tibbi yardımı ala bilərsiz, əgər aşağıdakıların nəticəsində bunda lüzum əmələ gələrsə:

 • kəskin xəstəlik;
 • xroniki xəstəliyin kəskinləşməsi;
 • travmalar (o cümlədən yanıq, donma);
 • tibbi yardımın aşağıdakı növləri üzrə təcili və yubadılmaz formada tibbi köməyin göstərilməsini tələb edən zəhərlənmə və digər hallar (xəstəliklər):
 • Ilkin tibbi-sanitar köməyi;
 • Ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım.
Читать еще:  Справочник кодов ОКОФ на 2020 год obugaltere

Sığortanın şərtləri “Əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Rusiya Federasiyasının ərazisində olan xarici vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin könüllü tibbi sığortası hissəsində tibbi sığortanın həyata keçirilməsi qaydasına və şərtlərinə minimal (standart) tələblər haqqında” Rusiya Bankının 13 sentyabr 2015-ci il tarixli 3793-U nömrəli Göstərişinin tələblərinə uyğundur.

VTB Sığortanın təklifinin əsas üstünlüklərindən biri sığorta məbləğinin miqdarıdır, hansı ki, Rusiya Bankının minimal tələblərini 5 (beş) dəfə ötür və 500 000 rubl təşkil edir.

Patentin/işləmək üçün icazəni almaq üçün VTB Sığortanın xarici vətəndaşlar və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin könüllü tibbi sığorta polisləri yalnız su nişanları və qoloqramma ilə xüsusi blanklarda rəsmiləşdirilir.

Xarici vətəndaşlar və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin könüllü tibbi sığorta polisini VTB Sığorta ofislərində, həmçinin “Evroset” salonlarında, “Svyaznoy” elektronika mağazalarında, Rusiya Poçtunun şöbələrində və digər satış məntəqələrində ala bilərsiz.

Medical insurance of foreign citizens and stateless persons who arrived in the Russian Federation and who intend to perform or performing a labor activity under a work permit or a patent.

In order to obtain a patent or a work permit and for staying safe in a country, foreign citizens and stateless persons must have a voluntary medical insurance certificate.

By virtue of the said certificate you can receive medical care, if required, in respect of the following cases:

 • acute disease;
 • acute exacerbation of chronic disease;
 • trauma (including burn, frostbite);
 • intoxication and any other conditions (diseases), requiring delivery of urgent and emergency healthcare with the following types:
 • primary health care;
 • specialized medical care.

Terms and conditions of insurance comply with the Bank of Russia Ordinance No. 3793-У, dated 13 September 2015 “On minimum (standard) requirements for conditions and procedure to provide medical insurance as part of the voluntary medical insurance of foreign citizens and stateless persons, residing on the territory of the Russian Federation for the purpose of performing their labor activity.”

One of the key advantages of the VTB Insurance offer is the amount of insurance coverage that exceeds 5 (five) times the minimum requirements of the Bank of Russia, and amounts to 500,000 rubles.

Certificates of VTB Insurance for receiving a patent / work permit for a voluntary medical insurance of foreign citizens and stateless persons are issued only on special watermarked forms bearing a hologram.

Sample business form:

The certificate of voluntary medical insurance for foreign citizens and stateless persons can be purchased at the offices of VTB Insurance, as well as Euroset mobile phone retail, at Svyaznoy electronics store, at post offices of the Russian Post, and any other points of sales.

Где получить полис ДМС иностранному гражданину

Содержание статьи

Добровольное медицинское страхование для иностранных граждан — это процедура по желанию иностранца или принудительная? Покупка такого полиса является обязательной для всех иностранцев, желающих официально работать в РФ. Где оформить полис ДМС для иностранных граждан? Как получить полис ДМС иностранному гражданину?

Что дает страховка ДМС иностранцу

Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) — это форма страховки, которая дает застрахованным лицам право на получение медицинской помощи в частных клиниках, предоставляющих услуги на платной основе. Платные медицинские услуги предоставляются клиниками с которыми страховая компания, продавшая полис ДМС страхователю, заключила договор. В зависимости от условий выбранной страхователем-иностранцем программы, купленный полис может предусматривать следующие опции:

 • профилактика, диагностика и лечение острых и обострившихся хронических заболеваний;
 • консультации врачей-специалистов, терапевтическое лечение;
 • стационарное и амбулаторное лечение;
 • выезд скорой помощи, экстренные реанимационные мероприятия, выезд врача на дом;
 • первичная медико-санитарная помощь на случай травм и увечий;
 • реабилитационно-восстановительные мероприятия;
 • неотложная помощь при отравлениях;
 • стоматологическая помощь;
 • медикаментозное покрытие.

Обратите внимание!

Когда иностранец самостоятельно приобретает полис ДМС, такой вид страхования называется индивидуальным. Но бывают и коллективные программы, по которым страхователь-работодатель обеспечивает полисами группы людей. Практика их внедрения получила широкое распространение с 2014 года, после того, как в трудовом договоре с иностранцем закон обязал работодателей указывать основания для получения ими медицинской помощи, согласно ч. 2 ст. 327.2 ТК.

У кого есть право на получение полиса ДМС

ДМС является формой добровольного страхования, потому оно доступно всем желающим, в том числе и приехавшим в РФ иностранцам. Это актуально для тех, кто в силу миграционного статуса не застрахован в системе обязательного медицинского страхования и не имеет права на получение помощи в бюджетных поликлиниках и больницах.

Согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 326, право на страхование в ОМС имеют лишь иностранцы с РВП/ВНЖ. Остальным категориям для получения медицинской помощи при нахождении на российской территории рекомендуется оформлять полисы добровольного страхования.

Российское законодательство обязывает 2 категории иностранцев получать полисы ДМС, в том числе:

 • Иностранные граждане, прибывающие в РФ на основании визы. Согласно п. 46 Положения, утв. Постановлением Правительства № 335, полис ДМС обязателен для всех просителей российской визы. Отсутствие страховки при пересечении границы является основанием для отказа в допуске на территорию РФ.
 • Иностранные граждане, намеренные осуществлять на территории РФ трудовую деятельность по патенту, в качестве высококвалифицированного специалистов либо направленные на работу в филиал/представительство иностранной коммерческой организации, действующей в РФ, согласно п. 10 ст. 13 ФЗ № 115.
Читать еще:  Амортизация ОС при УСН доходы минус расходы

Обратите внимание!

Как получить полис ДМС для иностранных граждан

Основанием для возникновения правовых отношений по медицинскому страхованию между страховщиком и страхователем является заключенный договор личного страхования,согнласно ст. 934 ГК.

Страхователю необходимо обратиться к потенциальному страховщику, выбрать подходящую программу страхования и включаемые в нее опции, подписать страховое соглашение, внести страховую премию на счет страхователя, получить полис и, если это предусмотрено, пластиковое страховое свидетельство ДМС и пропуск в медицинские учреждения. С даты, указанной в договоре, либо с момента, когда страхователь выплатил стоимость полиса, договор и страховое покрытие начинают действовать.

Для оформления договора личного страхования страхователю потребуется пакет документов:

 • паспорт, удостоверение беженца, вид на жительство с заверенным переводом на русский язык;
 • свидетельство ИНН;
 • страховое свидетельство СНИЛС при наличии;
 • миграционная карта или иное основание для пребывания в РФ для иностранцев;
 • платежный документ о внесении страховой премии.

Обратите внимание!

Где получить полис ДМС иностранному гражданину

Оформить полис ДМС можно представительстве любой страховой компании, действующей в России, если она осуществляет продажу полисов добровольного медицинского страхования. Страховщик, оформляющий полис, должен иметь выданную Центральным банком РФ лицензию на осуществление «добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни» по ст. 32 ФЗ № 4015-1.

Сколько стоит полис ДМС для иностранного гражданина

Это зависит от таких особенностей:

 • перечня опций, покрываемых программой – чем больше опций, тем выше стоимость;
 • количества медицинских учреждений, их специализации и ценовой политики;
 • индивидуальных особенностей страхователя – пол, возраст, состояние здоровья;
 • сферы деятельности застрахованного лица, возможности развития профессиональных болезней;
 • длительности срока действия программы – при повышении срока действия полиса его стоимость растет.

Стоимость базовой формы страховки ДМС для иностранцев, которая включает минимальный перечень опций, колеблется в пределах 2-5 тыс. рублей за годовой полис.

Добровольное медицинское страхование для иностранных граждан с 2019 года

Нахождение иностранных подданных на территории Российской Федерации обусловливается наличием некоторых неукоснительных документов, и свидетельство ДМС для иностранных граждан с 2019 года является не менее обязательным условием их нахождения в стране. Трудоустройство оформление спецификации на работу подразумевает подачу в ближайшее региональное отделение Федеральной миграционной службы РФ необходимого пакета документов и полис добровольного медицинского страхования. Заключается договор на период последующих 12 месяцев.

Нужен ли полис дмс для иностранных граждан

С 2015 года на территории страны введено обязательное медицинское страхование иностранцев прибывших в Россию по различным на то причинам, а 2019 ознаменовался тем, что полис ДМС для иностранных граждан стал не менее обязательным документом, чем ОМС. Зарубежным гостям предлагается приобрести страховой сертификат в день прибытия, иначе их нахождение в России будет считаться незаконным. При этом статус приезжего не имеет значения, будь он туристом на выходные дни, или намеренным на долгосрочное пребывание, либо трудоустройство.

Что дает страховка ДМС иностранцу

Ее получение является обязательной процедурой для прибывших из-за рубежа, что позиционируется дополнительным правом проживания на российской земле. Наличие упомянутого сертификата предоставляет возможность бесплатного посещения медицинского учреждения, получения необходимой квалифицированной помощи, включая, неотложную. Конечно, полный объем помощи пропорционально зависит от суммы указанной при подписании договора.

Последние три года охарактеризовались несколькими изменениями стоимости медицинской компенсации, ее лимитом минимальной цены, новыми правилами получения. Еще пару лет назад ДМС для мигрантов стоил не более 500 рублей при страховке 30 тысяч. Нынче последняя цифра возросла втрое и равняется 100 000. Это конечно отразится и на цене страхового свидетельства.

Есть ли штраф за отсутствие страховки

В 2016 году введено штрафование иностранных подданных за отсутствие названной страховки. Если проверка документов выявит подобное нарушение, либо страховая сумма возмещения составляет меньше чем 100 тысяч рублей, подобное будет приравниваться к административному правонарушению. Закон карает данное отклонение от нормы — отсутствие полноценного сертификата, штрафом от 2 тысяч до 7. Одноразовое нарушение грозит лишь только административным штрафом, рецидив — повторное нахождение без сертификата в течение одного года грозит наложением запрета на въезд в Российскую Федерацию. Закон об административных нарушениях оговаривает подобную статью.

Где можно оформить

Процедура медицинского страхования предусматривает две формы оформления документа:

Первая так же подразумевает два вида — личное, либо при помощи работодателя. Работник или иной иностранный гость России может лично обратиться в одну из страховых компаний для заключения договора. Дорожащие своими подчиненными работодатели берут эту обязанность на себя. Им так же это не составляет большого труда, ведь в стране существует много агентств, где можно купить полис ДМС для иностранных работников. Если у директора предприятия не так уж много свободного времени, купить страховой сертификат возможно онлайн через сайт компании. Ниже приводится список некоторых надежных страховых агентств проводящих страхование зарубежных гостей, например:

 • Росгосстрах практикует помощь Единого медицинского центра по оказанию первой, неотложной, узконаправленной;
 • страховое агентство Росно предлагает программу Мигрант для оформления иностранных граждан, куда входит амбулаторные, поликлинические услуги, предусмотрена стоматология, размещение в стационаре, вызов врача домой;
 • Ресо-Гарантия так же предусматривает амбулаторную, специальную медицинскую помощь, размещение в больничном учреждении.

Конечно, это перечислена часть страховых компаний, получить полис ДМС иностранец имеет право избрать другие агентства.

Документы для оформления

На самом деле, добровольная процедура считается обязательной для зарубежных посетителей России, планирующих пробыть в стране не менее трех дней. Отказ от упоминаемой процедуры грозит гостю штрафом, либо при повторном игнорировании — запрет на въезд. Так же оформление полиса дмс для иностранных граждан обязательно при трудоустройстве на работу, он входит в минимальный комплект документов.

Читать еще:  Что такое нестраховые периоды в больничном листе

Данный пакет документов является обязательным для получения сертификата гражданином и включает:

 • гражданский, зарубежный паспорт, либо удостоверение личности, дублированные на русском языке или заверенная нотариусом их переведенная копия;
 • миграционную карту с указанием срока пребывания в РФ, подтверждение Федеральной миграционной службы о постановке на учет;
 • разрешение временного пребывания в форме отметки в паспорте;
 • квитанция уплаты необходимых сборов.

Юридические лица, корпоративные клиенты заключают договор с выбранным страховым агентством перед заключением трудового договора с работниками.

Комплект документов для страхования несовершеннолетнего ребенка включает:

 • документ идентификации личности;
 • справка, медицинское освидетельствование о состоянии здоровья на момент заключения договора.

Последнее необходимо для внесения в свидетельство необходимой профилактики, либо лечения хронических патологий.

Пошаговая инструкция

Зарубежному гостю не представляется никакой трудности получить страховку дмс. Ему следует только обратиться в одну из организаций заключающей подобного рода договоры. Приведенная пошаговая инструкция облегчит процесс получения иностранцу необходимого сертификата:

 1. Письменно сообщить о своем намерении оформить данное страхование.
 2. Предоставить обязательный комплект документов.
 3. Избрать в соответствие с продолжительностью пребывания в стране, характера нахождения полис добровольного медицинского страхования для иностранных граждан. Договор заключается при намерении пробыть на российской земле более трех суток.
 4. Оплатить сертификат.

Последней операцией процедуры станет его получение.

Сколько стоит полис

После некоторых изменений законодательства о пребывании иностранных подданных в стране, точно указать цену полиса не представляется возможным. Его стоимость будет зависеть от некоторых факторов. Главным условием страхового соглашения будет время его продолжительности. Краткосрочные сертификаты стоимостью значительно уступают годовым. Последние включают стоматологическое обслуживание, вызов врача на дом, чего можно избежать, например, находясь пару месяцев. Поэтому, сколько будет стоить полис, получатель узнает при подписании договора.

Цена так же варьируется стоимостью услуг клиник-партнеров страховщика — одни предложат обычное медицинское обслуживание, другие — элитный сервис. Следуя рекомендации Министерства труда и соцзащиты, стоимость сертификата варьируется от полутысячи рублей до 12 000. Выходит, что его средняя цена находится в пределах от 3 до 7 т. р. и зависит от следующих аспектов:

 • страхового агентства, его существующих тарифов;
 • клиник, больниц-партнеров организации;
 • возраста, его состояния, самочувствия, половой принадлежности;
 • сферы деятельности избранного производства связанного с наличием возможных страховых случаев, заболеваний;
 • перечня медицинских услуг, обобщающихся сертификатом.

Более подробную информацию предлагается узнать на официальных сайтах компаний с описанием конкретных страховых рисков, разъяснением каким категориям предоставляется полис.

Кто оплачивает ДМС иностранцу

Заботы и расходы заключения соглашения между иностранцем и страховщиком берет на себя первый — это его обязанность. Однако внести страховую премию за стоящего сотрудника, позволено и работодателю. Это оговаривается обеими сторонами во время трудоустройства. Разница оплаты обусловлена следующими факторами:

 • самостоятельное, либо туристское посещение страны оплачивается из кармана зарубежного гостя;
 • приглашение работодателя подразумевает оформление необходимых документов за его счет;
 • дмс иностранных студентов упрощается тем, что их государство оплачивает его самостоятельно.

Следовательно, иностранным студентам полис обойдется бесплатно.

Как выглядит полис

Полис для иностранных граждан оформлен на листе бумаги, где указаны:

 • страхователь;
 • данные его паспорта;
 • застрахованные с ним лица;
 • дата рождения;
 • категория риска;
 • период пребывания и др. сведения.

Внизу документа идет полное описание заключенной программы страхования.

Можно ли оформить на детей

Оформление свидетельства дмс для детей иностранных граждан так же является необходимым условием их пребывания в России. Он предназначается для посещения дошкольных, школьных заведений, спортивных секций, кружков по интересам, других детских организаций. Соглашение заключает следующие услуги:

 • неотложную медицинскую помощь;
 • амбулаторное посещение лечебных заведений;
 • получение прививок, вакцинации;
 • предоставление стационаром медицинских услуг.

Предоставление страхового сертификата позволит ребенку бесплатно обойти всех врачей, получить необходимую справку для посещения школы, дошкольного заведения, секции, кружка.

Что нужно знать беременным

Агентства, предоставляющие программу Беременность, предлагают следующие услуги:

 • плановое посещение гинеколога, профильных специалистов;
 • лабораторное обследование;
 • ультразвуковое исследование, кардиотокографию;
 • курсы для будущих матерей;
 • роды с последующим наблюдением.

Обычно полис приобретается на третьем триместре продолжения беременности.

Что делать если есть только временная регистрация

Лица с временной регистрацией приравниваются к полноправным гражданам РФ. Поэтому им необходимо заключить договор на оформление обязательного медицинского страхования.

Законодательство

Федеральный закон об ОМС претерпел некоторые изменения. Исходя из него, полис добровольного страхования представляется неукоснительным документом для зарубежных гостей. Он так же необходим для трудоустройства, получения патента, временной регистрации продолжительного срока пребывания. Отсутствие данного свидетельства, либо заявленного на меньший срок, чем продолжительность нахождения в РФ, карается не только административным штрафом, но и депортацией из страны.

Заключение

Оформление полиса ДМС для иностранных граждан с 2019 года стало обязательным условием их проживания в Российской Федерации. Сертификат так же является необходимым детям иностранных граждан, соискателей рабочего места, зарубежным гостям, планирующим пробыть на территории России более 3 суток. Наличие упомянутого свидетельства гарантируем его владельцу получение бесплатной качественной медицинской помощи.

Помощь с оформлением и легализацией иностранных граждан в России может оказать наш юрист. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас на нашем сайте в специальной форме. Обязательно поможем.

Также рекомендуем ознакомиться с условием ДМС Ренессанс Страхование. Возможно, он вам подойдет.

Ждем ваши вопросы и в благодарность, просьба оценить этот пост и поставить лайк.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector